บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
08 Jul 2019 09:00 AM
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร‎

Empower Every Person and Every Organization on this Planet to achieve more

เราให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน กว่า 130,000 คน จาก 150ประเทศ

เพราะเราเชื่อว่าความหลากหลายก่อให้เกิดผลดีและประโยชน์กับองค์กร จากความหลากหลายที่มีอยู่ให้เกิดขึ้น

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เราต้องรู้จักออกแบบชีวิตให้เหมาะสม

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร‎
สถานที่ Thailand office:
Address: 87/2 CRC Tower, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ 022574999
แฟกซ์ -
E-mail info@microsoft.com
URL www.microsoft.com

Question & Answer
  1. Who is your inspiration in life?
    I learn from every Leaders, Seniors who came in to my life experience and I got the inspiration how to learn to be better from their Leadership. 

  1. What is your vision on management of Business?
    The day starts with “Nothing is impossible”. It will drive our mindset toward how to success in our mission, it will stimulate the brain to explore opportunity and turn challenge to opportunity.And as a Leader, our role is  “Helping people make Impossible becomes Possible in Life”
Comments

CONTACT US