Thailand Bamboo | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
11 Jan 2019 09:00 AM
Thailand Bamboo
คุณเสาวลักษณ์ ทิพย์เจริญ Brand Ambassdor
บริษัทพิมธา จำกัด
ธุรกิจการเกษตร

ไม้ไผ่เป็นส่วนหนึ่งของเรามาเป็นเวลาหลายพันปี เติบโตอย่างรวดเร็วและใช้งานได้หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์และออกแบบอย่างเหมาะสม จากไม่ไผ่เดิมๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย Brave TV จะพาไปพบกับผู้ที่ชุบชีวิตให้กับไม้ไผ่ให้กลับมามีคุณค่า Thailand Bamboo

สิ่งแวดล้อม บรรยากาศการทำงาน. เพื่อนร่วมงาน ล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดูแลคนในองค์กรก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการเติบโต

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัทพิมธา จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
สถานที่ 147 ซอย 26/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0923249924
แฟกซ์
E-mail Lek@thailandbamboo.com
URL http://www.thailandbamboo.com/

Comments

CONTACT US