ติ่งไท้ฝู | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
04 Mar 2021 09:00 AM
ติ่งไท้ฝู
อิทธิพันธุ์ อิทธิรัตนะโกมล ผู้บิรหาร
ติ่งไท้ฝู
ร้านอาหาร

ติ่งไท้ฝู อาหารพื้นบ้านเซี่ยงไฮ้-เสฉวน 

อร่อยแบบราชา ราคากากี่นั๊ง

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท ติ่งไท้ฝู
ประเภทธุรกิจ ร้านอาหาร
สถานที่ 1299/4-5 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-550-9200
แฟกซ์
E-mail theong555@gmail.com
URL www.facebook.com/tingtaifuchan

Question & Answer

.

Comments

CONTACT US