บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด | Brave TV (เบรฟทีวี)
Sign In
28 Dec 2018 09:00 AM
บริษัทรักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณพัชรินทร์ พันธุ์นานุกุล กรรมการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
อื่นๆ

ALSOK ให้บริการด้านความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่ลูกค้า มีรูปแบบของการป้องกันภัยที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร แค่นี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้ถึงความปลอดภัยของคุณ ALSOK ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัย Always = Security = OK

ด้วยความขอบคุณจากใจ ด้วยจิตวิญญาณของซามูไร ภารกิจของเราคือ ทำอย่างไรให้ลูกค้ามีหลักประกันที่มั่นคง ด้านความปลอดภัย

ประวัติบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย แอลโซคไทย เซอร์วิสเซส จำกัด
ประเภทธุรกิจ อื่นๆ
สถานที่ เลขที่ 952 อาคาร รามาแลนด์ ชั้น15 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 026329140
แฟกซ์
E-mail info@alsok.co.th
URL https://www.alsok.co.th/th/

Question & Answer

ผู้เป็นแรงบันดาลใจของคุณ 

คุณแม่ของดิฉันค่ะ ท่านเป็นผู้หญิงที่สู้งานทุกอย่างไม่ท้อถอย โดยเลี้ยงลูกตามลำพัง มีความมุมานะและความอดทนสูงมาก

วิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคืออะไร

ซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า ก้าวต่อไปเมื่อวิเคราะห์และมีความมั่นใจแล้ว

 

Comments

CONTACT US